List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za 2015 rok, który po raz pierwszy konsoliduje dane operacyjne i finansowe spółki Polkomtel za pełny rok.

W zeszłym roku kontynuowaliśmy proces integracji operacyjnej spółek Cyfrowy Polsat i Polkomtel i konsekwentnie realizowaliśmy założone cele biznesowe, zajmując coraz silniejszą pozycję na rynku usług zintegrowanych. Jako największa grupa medialno-telekomunikacyjna w regionie, obsługiwaliśmy 5,9 mln klientów kontraktowych i świadczyliśmy 16,5 mln usług telewizji, telefonii komórkowej i Internetu LTE. Pozostawaliśmy jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw prywatnych o kapitalizacji 13,4 mld zł. Całkowite skonsolidowane przychody Grupy Cyfrowy Polsat w 2015 roku wyniosły 9,8 mld zł, EBITDA 3,7 mld zł, a zysk netto – blisko 1,2 mld zł.

Z zadowoleniem obserwowałem rosnące wyniki sprzedaży naszej unikalnej oferty usług zintegrowanych – programu smartDOM. Osiągnęliśmy zapowiadany cel 1 mln klientów na koniec 2015 roku, a łączna liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wyniosła 3,04 mln. Mogę więc jednoznacznie stwierdzić, że smartDOM nie tylko sprawdza się jako nasza odpowiedź na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe i oczekiwania konsumentów, ale jest także ważnym elementem budowania naszej przewagi konkurencyjnej.

2015 rok to dla nas także dalszy, bardzo intensywny rozwój usługi mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE, której jesteśmy liderem na rynku polskim. Dzięki regularnej rozbudowie sieci nieustająco zapewniamy największy zasięg Internetu LTE w kraju, docierając z nim do 96,8% populacji, a technologia ta stanowi dla nas bardzo ważny element przyszłego rozwoju Grupy. Nasze prace i wysiłek zostały docenione nie tylko przez klientów, którzy w zeszłym roku powiększyli bazę naszych usług dostępu do Internetu o blisko 227 tys., ale także przez niezależne badania usług telekomunikacyjnych przeprowadzone przez UKE, które wykazały, że nasza Grupa oferuje najszybszy wśród wszystkich operatorów Internet mobilny.

Niezwykle udany był dla nas poprzedni rok także na rynku nadawania i produkcji telewizyjnej. Stacja Polsat w tak pożądanej przez reklamodawców grupie komercyjnej pokonała konkurencyjne TVN i TVP i z udziałami na poziomie 13,2% po raz kolejny udowodniła, że jest liderem tego rynku i najchętniej oglądaną stacją telewizyjną spośród tzw. Wielkiej Czwórki. Również Grupa Polsat w 2015 roku, osiągając wynik na poziomie 24,6% udziałów w widowni, okazała zdecydowane prowadzenie w grupie komercyjnej. Dzięki świetnej ramówce oraz profesjonalnemu zespołowi równie dobre wyniki zanotowaliśmy także w obszarze przychodów reklamowych, a nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do 26%. Co ważne, po raz kolejny zanotowaliśmy znacznie wyższą od całego rynku reklamy TV dynamikę wzrostu przychodów.

Bardzo dla nas ważnym, wielomiesięcznym, przeprowadzonym z sukcesem projektem, który dobiegł końca 29 stycznia bieżącego roku, był proces refinansowania dotychczasowego zadłużenia naszej Grupy, który przyniesie nam oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 400 mln zł rocznie, a także większą elastyczność i bezpieczeństwo działania, uproszczoną strukturę zadłużenia oraz dobre perspektywy dalszego rozwoju Grupy.

Realizowana od lat z ogromną konsekwencją strategia rozwoju naszej Grupy pozostaje niezmienna. Naszym głównym celem, poza regularnym rozwojem produktów i usług – zgodnie z trendami rynkowymi i nowymi potrzebami użytkowników, jest utrzymanie pozycji lidera rynku rozrywki i telekomunikacji. Do realizacji naszych założeń planujemy wykorzystywać najlepsze, najnowocześniejsze i najefektywniejsze technologie, tak aby do konsumentów, niezależnie od bogatej palety urządzeń, które posiadają, docierały finalnie najwyższej jakości treści programowe oraz usługi telekomunikacyjne. Bardzo ważnym dla nas obszarem są usługi zintegrowane, które – dzięki wewnętrznym zasobom, możliwościom, technologiom i kanałom dystrybucji – będziemy świadczyć w coraz większym zakresie. Niezmiennie uważamy, że bardzo ważna dla przyszłego rozwoju naszej Grupy jest inwestycja w szybki Internet LTE, którego jesteśmy pionierem i liderem rozwoju na rynku polskim. Oceniamy, że działania te przyczynią się do systematycznego wzrostu liczby świadczonych przez nas usług, przychodów i satysfakcji naszych klientów. Natomiast osiągnięcie tych założeń wraz z efektywnym zarządzaniem kosztami będzie miało pozytywy wpływ na budowanie wartości firmy dla naszych Akcjonariuszy.

Z poważaniem,

Tobias Solorz
Prezes Zarządu Cyfrowy Polsat S.A.